Lịch thi của Vũ Mạnh Cường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 6 E42 (18) Nợ học phí
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 10 A215 (23) Nợ học phí
10-01-2019 5 2 Chuyên đề E-learning 4 C201 (22) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment