Lịch thi của Hoàng Dương Đạo

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 17 B7.08 (40)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 24 B7.02 (54)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 18 B5.14 (29)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 12 B6.12 (77)
09-01-2019 4 2 Mạng xã hội 29 B6.06 (55)
10-01-2019 5 1 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 10 C305 (48)
17-01-2019 5 1 Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử 20 C114 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment