Lịch thi của Hoàng Vũ Đạt

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 13 B5.08 (62)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 14 C114 (65)
11-01-2019 6 1 Thị giác máy tính nâng cao 14 B6.12 (53)
16-01-2019 4 2 Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 9 C308 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment