Lịch thi của Võ Tuấn Dĩ

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 7 E42 (18)
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 7 E24 (23)
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 11 A215 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment