Lịch thi của Trần Thị Ngọc Diễm

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Hệ thống thông tin kế toán 12 B3.18 (39)
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 25 B6.12 (71)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 16 B1.14 (48)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 25 B6.12 (42)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 21 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment