Lịch thi của Dư Quốc Dũng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 5 E34 (16)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 5 E33 (15)
09-01-2019 4 2 An toàn kiến trúc hệ thống 5 E23 (16)
11-01-2019 6 2 Tấn công mạng 5 E118 (15)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 5 E41 (29)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment