Lịch thi của Lê Ngọc Hải

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 10 E22 (16)
11-01-2019 6 2 Máy học nâng cao 8 B5.08 (34)
16-01-2019 4 1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 5 E32 (21)
16-01-2019 4 2 Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 8 E22 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment