Lịch thi của Trần Mỹ Hạnh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 17 B1.14 (47)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 3 B1.14 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 8 B3.14 (49)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment