Lịch thi của Đinh Trọng Hậu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Máy học nâng cao 10 B5.08 (34)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 17 C206 (65)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 11 C305 (40)
17-01-2019 5 1 Biểu diễn tri thức và suy luận 14 C113 (30)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment