Lịch thi của Phạm Ngọc Hậu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL 12 C101 (21) Nợ học phí
14-01-2019 2 3 Hệ truyền thông dữ liệu 13 E22 (21) Nợ học phí
15-01-2019 3 3 Dữ liệu lớn 11 E24 (41) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment