Lịch thi của Võ Thị Thu Hiền

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 19 B3.14 (43)
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 24 B1.14 (42)
10-01-2019 5 2 Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp 25 C311 (50)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 3 B4.14 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment