Lịch thi của Nguyễn Trung Hiệp

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Lý thuyết mạch điện 4 E22 (28)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 1 E24 (23)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 1 E34 (22)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 5 E24 (17)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment