Lịch thi của Đặng Vũ Minh Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 12 E22 (16)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 8 E43 (15)
11-01-2019 6 1 Thị giác máy tính nâng cao 7 E24 (14)
15-01-2019 3 4 Các kĩ thuật học sâu và ứng dụng 6 E22 (16)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment