Lịch thi của Trần Phạm Đào Minh Hiếu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 15 E42 (18)
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 11 E42 (23)
10-01-2019 5 2 Chuyên đề E-learning 11 C201 (22)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 2 E34 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment