Lịch thi của Nguyễn Trần Hoàng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 20 B5.08 (62)
07-01-2019 2 3 Toán rời rạc nâng cao 27 B5.14 (57)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 9 C312 (43)
11-01-2019 6 2 Máy học nâng cao 13 B5.08 (34)
16-01-2019 4 1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 14 C113 (28)
16-01-2019 4 2 Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 11 C308 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment