Lịch thi của Phạm Văn Hữu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 10 B7.08 (49)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 22 C114 (51)
17-01-2019 5 1 Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử 30 C114 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment