Lịch thi của Nguyễn Minh Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 33 B6.12 (71)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 34 B6.12 (42)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 33 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 24 C114 (51)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 26 C113 (39)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment