Lịch thi của Trần Lê Vĩnh Huy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 23 B7.08 (48)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 27 B3.14 (44)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment