Lịch thi của Lê Công Khánh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 28 B5.08 (62)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 28 C114 (65)
11-01-2019 6 1 Thị giác máy tính nâng cao 24 B6.12 (53)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 4 B5.14 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment