Lịch thi của Trần Nguyên Khánh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 14 E22 (16)
15-01-2019 3 4 Các kĩ thuật học sâu và ứng dụng 8 E22 (16)
16-01-2019 4 1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 8 E32 (21)
16-01-2019 4 2 Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 10 E22 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment