Lịch thi của Bùi Anh Khoa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 30 C114 (65)
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 28 B7.08 (48)
10-01-2019 5 2 Internet và công nghệ Web 9 B5.08 (47)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 6 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment