Lịch thi của Đặng Anh Khoa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 9 E43 (16)
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 21 A215 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment