Lịch thi của Nguyễn Huỳnh Anh Khoa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 15 E22 (16)
04-01-2019 6 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao 1 E32 (17)
16-01-2019 4 1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 9 E32 (21)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment