Lịch thi của Trần Minh Khoa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 9 E34 (16)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 9 E33 (15)
07-01-2019 2 3 Bảo mật web và ứng dụng 4 C101 (19)
09-01-2019 4 2 An toàn kiến trúc hệ thống 9 E23 (16)
11-01-2019 6 2 Tấn công mạng 9 E118 (15)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 9 E41 (29)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment