Lịch thi của Trần Minh Bảo Lộc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 3 Nhập môn Công nghệ phần mềm 22 E42 (24)
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 16 E22 (19)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 4 E22 (23)
16-01-2019 4 2 Lập trình hệ thống với Java 19 E44 (22)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment