Lịch thi của Chiếng Thị Hồng Lợi

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Hệ thống thông tin kế toán 20 B3.18 (39)
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 24 B1.14 (47)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 45 B7.02 (54)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 25 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment