Lịch thi của Trần Minh Hoàng Long

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 3 E44 (17)
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 22 E42 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment