Lịch thi của Hồ Đình Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 36 B5.08 (62)
07-01-2019 2 3 Toán rời rạc nâng cao 36 B5.14 (57)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 38 C114 (65)
11-01-2019 6 1 Thị giác máy tính nâng cao 30 B6.12 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment