Lịch thi của Nguyễn Lê Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 23 B7.08 (52)
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 42 B7.02 (43)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 16 B5.14 (41)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment