Lịch thi của Phạm Nguyễn Thiện Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 49 B7.02 (54)
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 31 B7.08 (48)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 25 C312 (43)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 15 C305 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment