Lịch thi của Vũ Ánh Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 14 B6.12 (69) Nợ học phí
10-01-2019 5 1 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 24 C305 (48) Nợ học phí
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 C306 (50) Nợ học phí
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 3 C305 (52) Nợ học phí
17-01-2019 5 1 Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử 35 C114 (55) Nợ học phí
21-01-2019 2 2 Giải tích 10 B3.14 (62) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment