Lịch thi của Nguyễn Huy Nam

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Phát triển ứng dụng web 17 B5.14 (54) Nợ học phí
10-01-2019 5 1 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 25 C305 (48) Nợ học phí
11-01-2019 6 2 Pháp luật trong thương mại điện tử 12 B6.06 (50) Nợ học phí
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 5 C308 (55) Nợ học phí
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 6 C311 (53) Nợ học phí
18-01-2019 6 2 Anh văn 2 8 C114 (32) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment