Lịch thi của Lê Phú Trọng Ngân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 26 B1.14 (47)
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 2 B7.08 (43)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 11 C305 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment