Lịch thi của Nguyễn Minh Nghị

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL 3 C201 (21) Nợ học phí
14-01-2019 2 3 Hệ truyền thông dữ liệu 4 E24 (22) Nợ học phí
15-01-2019 3 3 Dữ liệu lớn 23 E24 (41) Nợ học phí
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 12 C305 (53) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment