Lịch thi của Đào Đại Nghĩa

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 3 Nhập môn Công nghệ phần mềm 6 E44 (25)
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 4 E24 (20)
16-01-2019 4 2 Lập trình hệ thống với Java 3 E42 (21)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment