Lịch thi của Nguyễn Công Trí Nhân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 17 B7.08 (52)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 29 B6.06 (51)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 28 C306 (48)
14-01-2019 2 2 Công nghệ Java 27 C311 (50)
16-01-2019 4 2 Logic mờ và ứng dụng 21 C311 (27)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment