Lịch thi của Nguyễn Tuyết Nhi

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 3 Toán rời rạc nâng cao 40 B5.14 (57) Nợ học phí
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 32 C312 (43) Nợ học phí
11-01-2019 6 2 Máy học nâng cao 26 B5.08 (34) Nợ học phí
17-01-2019 5 1 Biểu diễn tri thức và suy luận 20 C113 (30) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment