Lịch thi của Kim Hiệp Ninh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 8 B6.12 (55)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 17 B6.12 (77)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 14 B7.08 (49)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 44 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 36 C114 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment