Lịch thi của Trần Hà Phan

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 40 B5.08 (62)
04-01-2019 6 3 Ngôn ngữ lập trình C# 15 B5.14 (44)
07-01-2019 2 3 Toán rời rạc nâng cao 41 B5.14 (57)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 40 C114 (65)
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 15 B6.12 (69)
11-01-2019 6 1 Thị giác máy tính nâng cao 33 B6.12 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment