Lịch thi của Phạm Huy Phát

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 1 E22 (17)
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 9 A315 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment