Lịch thi của Ngô Minh Phong

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 45 B3.22 (63)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 33 B5.14 (56)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 30 C306 (48)
14-01-2019 2 3 Pháp chứng kỹ thuật số 20 C312 (31)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 32 C312 (59)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment