Lịch thi của Đặng Xuân Phóng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 6 B7.02 (33) Nợ học phí
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 16 B7.08 (49) Nợ học phí
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 31 B6.06 (51) Nợ học phí
11-01-2019 6 2 Pháp luật trong thương mại điện tử 13 B6.06 (50) Nợ học phí
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 37 C114 (51) Nợ học phí
16-01-2019 4 2 Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp 6 C312 (52) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment