Lịch thi của Phan Vĩnh Phú

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 47 B3.22 (63)
07-01-2019 2 3 Bảo mật web và ứng dụng 25 C306 (38)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 26 C311 (71)
14-01-2019 2 3 Pháp chứng kỹ thuật số 22 C312 (31)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 33 C312 (59)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 4 C114 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment