Lịch thi của Đinh Thành Phúc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 49 B6.12 (71)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 16 B6.12 (55)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 10 B7.02 (41)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 38 C114 (51)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 5 C114 (57)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 33 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment