Lịch thi của Lê Điền Phúc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 14 B7.08 (48)
09-01-2019 4 2 Mạng xã hội 38 B6.06 (55)
10-01-2019 5 1 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 30 C305 (48)
17-01-2019 5 1 Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử 40 C114 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment