Lịch thi của Ngô Hồng Phúc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 11 B7.02 (41)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 32 B6.06 (51)
17-01-2019 5 1 Quản trị doanh nghiệp 20 C205 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment