Lịch thi của Ngô Minh Phương

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 3 Lập trình nhúng căn bản 36 B7.08 (48)
09-01-2019 4 2 Mạng xã hội 40 B6.06 (55)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 35 C312 (43)
16-01-2019 4 2 Logic mờ và ứng dụng 23 C311 (27)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment