Lịch thi của Nguyễn Minh Quang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 12 B4.14 (42)
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 51 B3.22 (63)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 20 B6.12 (55)
10-01-2019 5 2 Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp 41 C311 (50)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 35 C306 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment