Lịch thi của Vũ Mạnh Quốc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 44 B5.08 (62)
04-01-2019 6 3 Ngôn ngữ lập trình C# 18 B5.14 (44)
07-01-2019 2 3 Toán rời rạc nâng cao 43 B5.14 (57)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 44 C114 (65)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment