Lịch thi của Trương Văn Sữu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 11 B7.02 (51)
10-01-2019 5 2 Internet và công nghệ Web 15 B5.08 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment